درباره سین هشتم

عید نوروز  سنت گرامی و کهن  قوم ایرانی و  یکی از عوامل بسیار مهم همبستگی ملی و حفظ فرهنگ، زبان و قومیت یکپارچه ایرانیان است. استمرار دایمی این عیدِ همبستگی ملی ، در طول هزاران سال درگسترۀ این سرزمین‌ها موجب نقطۀ اشتراک تمامی گروه‌های قومی و اعتقادی بوده و اکنون نیز باور همگانی باعث تحکیم وحدت ملی در سرتاسر سرزمین‌هایی است که فرهنگ ایرانی عامل همبستگی و وحدت آنهاست.

موسسۀ مهرگان فرهنگ سعی دارد هر ساله آیین نوروز را با تکیه بر داستان‌ها و اسطوره‌های مربوط به آن، برای جامعۀ امروزی و بخصوص کودکان زنده نگه دارد. به این منظور هر سال جشنی به پا می‌کند با نام “جشنوارۀ سینِ هشتم” که در آن در محیطی شاد آیین‌ها ، رسوم و فلسفۀ نوروز باستانی اجرا می‌شوند و نمادها و شخصیت های نوروز به مخاطبان معرفی می‌گردند. مهرگان فرهنگ هر ساله سعی دارد تا جشنوارۀ سین هشتم  وسیعتر و باشکوه‌تر برگزار شود. سین هشتم یعنی “سبک اصیل زندگی ایرانی” .  تمامی این آیین‌ها به هر روشی که برگزار ‌شوند، هدف ایجاد نشاط اجتماعی و دور هم بودن مردم است که در زندگی صنعتی امروزه جایش خالیست.

به امید اینکه بتوانیم با اجرای “سین هشتم” برای هموطنان ایرانی خود یادآور سبک اصیل زندگی ایرانی باشیم. می خواهیم در سین هشتم با افتخار به داشته های ملی و ایرانی بیش از قبل زیبا فکر کنیم ، شکرگزار باشیم، خودمان و ایرانمان را دوست داشته باشیم  و در شرایط و رویدادهای بد زندگی جنبۀ مثبت قضایا را پیدا کنیم و به زندگی لبخند بزنیم .

بازارچه عیدی

در این جشنواره بازارچه عیدی با اهداف زیر دایر می باشد:

 دعوت از هنرمندان و کسب‌وکارهای خانگی جهت عرضه مستقیم محصولات نوروزی

آسان سازی و روان سازی در عرصه خلاقیت‌های محصولات هنری با موضوع نوروز

ایجاد فرصت برای هنرمندان جوان برای پویندگی و خلاقیت در تولید محصولات نوروزی و هفت سین

ایستگاه کودک

کودکان آینده سازان و میراث داران فرهنگ یک کشور هستند. در این جشنواره بخشهای مختلف کودک در قالب ایستگاههایی با اهداف زیر برای کودکان مهیاست:

 آشنایی نسل جوان و کودکان با آیین و فرهنگ اصیل ایران

شادی جمعی و بروز هیجانات کودکان و نوجوانان

 

موسیقی آئینی

با هدف بازیابی هویت ملی و نشاط اجتماعی موسیقی آیینی در این جشنواره به اجرا در می آید .

نوروزخوانی

خواندن داستانهای مختلف نوروزی بخصوص داستانهای شاهنامه  جهت شناخت مردم از فرهنگ و رسوم ایرانی در این جشنوارۀ نوروزی انجام می شود.

کارگاه سبک زندگی

در طول مراسم جشنواره کارگاههای آموزشی برگزار می شود که اهداف زیر را دنبال می کنند :

تقابل با جایگزینی فرهنگ و رسوم بیگانه به جای فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی

شناساندن مجدد و ماکد سبک اصیل زندگی ایرانی به ایرانیان معاصر

دکور هفت سین

در این سفره تمامی اجزای هفتگانه اصلی هفت سین و بقیه اجزای فرعی آن به نمایش گذاشته می شود وروایتگری با هدف آشنایی با خاستگاه نوروز و فلسفه سین های هفت گانه انجام می گیرد.

دمنوشخانه ایرانی

خرد تغذیه و علم گیاهان دارویی و دمنوشها خردی بس کهن در این سرزمین است. در جشنوارۀ ما  دمنوشخانه ای با هدف شناساندن سبک اصیل زندگی ایرانی دایر می باشد.

عمو نوروز، خواجه پیروز و ننه سرما

آشنایی با شخصیت های نوروزی و داستان و فلسفه وجودی آنها و روایت آن برای کودکان و نوجوانان جزو پایه های اصلی این جشن ملی به حساب می آید. برای آشنایی با شخصیت های فولکور عمو نوروز و ننه سرما و شخصیت اسطوره ای خواجه پیروز، این جشنواره تمام تلاش خود را می کند و هرساله این معرفی در قالبهای جدیدی ارائه می گردد.

    سبد خرید